رد کردن لینک ها

مریم شهابی

موفقیت یک فرایند است و نه یک اتفاق!

موفقیت یک فرایند است و نه یک اتفاق!

خیلی ازماها وقتی تمرکز و انگیزمون را از دست می دهیم افسرده می شویم  و تصورمان از افراد موفق این است که انگیزه آن ها بی انتهاست. در حالیکه افراد موفق هم مانند دیگران قطعا خیلی وقت ها انگیزه و امیدشان را ازدست می دهند.

بازگشت به بالای صفحه